29 listopada 2017

NAIL ART TUTORIAL, NAKLEJKI Z CHUSTECZKI HIGIENICZNEJCześć dziewczyny!
Kiedy zastanawiałam się nad zdobieniem do pierwszej części Projektu Paznokciowego pomyślałam, że wykorzystam zdjęcie znalezione w internecie, pamiętałam bowiem o tym jak dwa lata temu wykorzystałam chusteczkę higieniczną, aby wykonać coś podobnego. Jak pomyślałam, tak też zrobiłam, chociaż później tą mgłę usunęłam. Dziś przychodzę do Was z tutorialem, który zapoczątkuje nową serię wpisów.
Co będzie nam potrzebne?
Przede wszystkim kolor bazowy, i tutaj najlepiej sprawdza się biel, w moim przypadku to biała hybryda od Semilac. Jak hybryda, to także baza i top. Oprócz tego chusteczka higieniczna, kopytko, kartka papieru, taśma dwustronna i, najważniejsze, drukarka.
Hello girls! 
When I was thinking about decorating the first part of the Nail Project, I thought I would use the picture found on the internet, I remembered how two years ago I used a handkerchief to do something similar. As I thought, so did I, although later I removed this fog. Today I come to you with a tutorial that will launch a new series of posts. 
What will we need? 
Basically the color of the base, and here the best is white, in my case is a white hybrid from Semilac. Like a hybrid, it's also a base and top. In addition, a handkerchief, the last, a piece of paper, two-sided tape and, most importantly, the printer.

1. Po wybraniu odpowiedniego zdjęcia drukuję je w kilku rozmiarach na kartce papieru.
When you select a photo, you print it in several sizes on a piece of paper.

2. Gdy już mniej więcej wiem jak to wygląda i który wzór wybiorę, biorę chusteczkę higieniczną i rozwarstwiam ją.
As soon as I know what it looks like and what pattern I choose, I take a tissue and delaminate it.
Tradycyjna chusteczka ma 3 warstwy, biorę tylko jedną.
Traditional handkerchief has 3 layers, I take only one.

3. Przy pomocy taśmy dwustronnej przyklejam chusteczkę do kartki, tak aby powstał margines górny, który nie zostanie przez drukarkę nadrukowany.
With a double-sided tape, I stick a handkerchief to the paper so that a top margin is formed that will not be printed by the printer.

4. Ponownie drukuję wzór. 
I reprint the pattern.

5. Wycinam odpowiedni kawałek chusteczki.
I cut the right piece of tissue.

6. Paznokcia przygotowuję jak zwykle. Maluję bazą, a następnie jedną warstwą białego koloru. Wszystko utwardzam w lampie.
Nail preparation as usual. I paint the base and then one layer of white color. All I cure in the lamp.

7. Na lepką warstwę nakładam wycięty kawałek i lekko dociskam wygładzając nierówności, a kopytkiem odcinam nadmiar.
On the sticky layer I cut the cut piece and lightly press the smoothing unevenness, and the last cut off the excess.

8. Całość maluję dwoma warstwami topu, każdą utwardzając w lampie. Przecieram cleanerem.
I paint with two layers of top, each curing in the lamp. I wipe the cleaner
Naklejki z chusteczki higienicznej gotowe. Prosty sposób, aby na paznokciach mieć swój unikatowy wzór. Najlepiej wygląda on w kolorze. Czarno-biały czy w odcieniach szarości słabo się sprawdza, ale próbujcie i pokażcie swoje efekty!
Buziaki :*
Stickers with handkerchiefs ready. A simple way to have your nails have a unique pattern. It looks best in color. Black and white or in shades of gray is not working well, but try and show your effects! Kisses :*


Zobacz > >

26 listopada 2017

CZĘŚĆ IV - BIŻUTERIA

Cześć dziewczyny!
Zastanawiam się czy kogoś dziwi jeszcze to, gdy piszę, że kolejne mani wyszło nie tak jak chciałam? Tak, z tym też tak było. Zaplanowałam kobaltowe paznokcie z czarnym wzorkiem, coś podobnego do broszek, z odbitą złotą folią. Ale folia jeszcze nie doszło, chociaż w Polsce jest od 20 października, a kobalt jakoś nie bardzo chciał dobrze wyglądać na moich paznokciach. Wtedy wymyśliłam, że może coś z cyrkoniami i perełkami, ale i tym razem nic się nie układało. Wiecie jakie to okropne uczucie, gdy coś się rozplanuje w najdrobniejszych szczegółach, a i tak cały plan poszedł z dymem? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wykonam swoje zaplanowane paznokcie. Może w kolejnym projekcie?
Hello girls!
I wonder if anyone else is surprised when I write that the next mani came out not what I wanted? Yes, that was the way it was. I planned cobalt nails with a black pattern, something similar to broccoli, with a gilded foil. But the film has not yet arrived, although in Poland since October 20, and cobalt somehow did not want to look good on my nails. Then I thought maybe something with zircons and pearls, but this time nothing worked. You know what a horrible feeling when something is laid out in the smallest details, and still the whole plan went with the smoke? I hope to do my planned nails one more time. Maybe in the next project?

Moim pierwotnym zamysłem było mieć broszkę z odbitej folii. Jak za pewne wiecie, był szał na tego typu biżuterię i powstało mnóstwo wzorów, a skoro mój najważniejszy produkt nie dotarł zaczęłam szukać czegoś podobnego w swoich zbiorach. Znalazłam naklejki, ponoć wodne, które są odrobinę podobne. Kwiatek - swoją drogą, gdy tak na niego teraz patrzę, to przypomina tego z mojego logo <3 - otoczony jest przepięknym srebrnym konturem z różowym wypełnieniem. W sam raz do tej części Projektu. Dlaczego piszę ponoć? Bo tak naprawdę są to zwykle naklejki na paznokcie 3D, z tym że, gdy zamoczy się je w wodzie łatwiej odchodzą od przezroczystej, dość sztywnej folii. Zdawać by się mogło, że klej mają mocny i raz przyklejone do paznokcia zostają tam do spiłowania. O ile w jakimś miejscu nie przykleicie ich lekko krzywo, wtedy odstają i nie łatwo je ujarzmić. Mi pomogło przyklejenie ich od spodu na top i utwardzenie w lampie. To co najbardziej mnie w nich irytuje, to to ze przyklejone na białą hybrydę bardzo dobrze można zauważyć, iż są one na ŻÓŁTEJ folii i wyglądają nieestetycznie. Żeby uniknąć takiego efektu nożyczkami wycinałam cały wzór bardzo blisko krawędzi. Na jednym arkusiku jest sporo naklejek w jednym wzorze o różnych rozmiarach, więc pasować będą na każdą wielkość paznokcia. Możecie je kupić u tego sprzedawcy. Dodałam także po jeden, dwóch cyrkoniach, aby uzupełnić całość.
My original idea was to have a brooch of reflective film. As you know, there was a craze for this type of jewelry and a lot of designs came into being, and since my most important product has not arrived, I started looking for something similar in my collection. I found stickers, say water, which are a bit like. Flower - by the way, when I look at it now, it reminds me of my logo <3 - surrounded by a beautiful silver outline with pink fill. Right to this part of the Project. Why am I writing? Because they are usually 3D nail stickers, with the fact that when they are dipped in water they are easier to move away from the transparent, rather rigid film. It would seem that the glue is strong and once glued to the nail they are there to be sprayed. As long as you do not glue them slightly at some point, then they stand out and they are not easy to tame. Mi helped glue them from the bottom to the top and harden in the lamp. What annoys me the most is that they are glued to the white hybrids very well to notice that they are on YELLOW film and look unassuming. To avoid such effects with scissors I cut the entire pattern very close to the edge. There are a lot of stickers in a single sheet of different sizes, so they will fit in every size of the nail. You can buy it from this seller. I also added one, two zircons to complement the whole.

Róż to nic innego jak CANNI nr 516, które przedstawiałam Wam przy tym zdobieniu. Akurat tam był on w asyście topu z WIBO, dziś występuje solo. Na każdym zdjęciu wychodził inaczej, wiec ciężko było mi uchwycić jego kolor. Pod naklejki użyłam bieli od Semilaca i całość pokryłam topem od MylaQ.
Pink are nothing but CANNI No. 516, which I presented to you in this decor. There he was with the WIBO top, today he is solo. Each picture was different, so it was hard for me to capture his color. Under the sticker I used white from Semilac and the whole topped with MylaQ.
Sporo czasu minęło nim ponownie miałam tak jasne i delikatne paznokcie, ale uwierzcie, ze czuję się z nimi naprawdę świetnie. Jesień czy zima to nie tylko czas na ciemne kolory, ale także na jaśniejsze odcienie.
It took me a long time to get my bright and delicate nails again, but believe me I'm really good with them. Autumn or winter is not only a time for dark colors, but also for brighter shades.

Jak Wam się podoba moja interpretacja IV części Projektu? Co myślicie o tych naklejkach? Lubicie takie jasne manicure czy wolicie ciemniejsze?
How do you like my interpretation of the IV part of the project? What do you think of these stickers? Do you like such a clear manicure or do you prefer darker ones?

Zobacz > >

25 listopada 2017

ZAFUL - MOJA WISH LISTA

Zamawiając coś w Internecie, najczęściej korzystam z Zaful, bo to z nią jako jedną z pierwszych rozpoczęłam współpracę. Nie mogłam przejść obok akcji BLACK FRIDAY SALES i wybrałam te rzeczy, które podobają mi się od dawna.
When ordering something on the Internet, I mostly use Zaful, because it was with her as one of the first started cooperation. I could not go past the BLACK FRIDAY  SALES action and chose the things that I liked a long time ago.Na tę torebkę polowałam naprawdę długo, bo jest piękna, cena również... Ale czego się nie robi dla takiej perełki. Więcej o niej przeczytacie tutaj.
For this purse I really hunted for a long time, because it is beautiful, the price also ... But what does not do for such a pearl. Read more about it here.


Pięknych bransoletek, nigdy dość! Nie mogłam się jej oprzeć. Więcej o niej przeczytacie tutaj
Beautiful bracelets, never enough! I could not resist her. Read more about it here.


Zawsze zastanawiałam się jak wyglądać będzie taka ozdoba u mnie na włosach, więc dodałam ją do mojej wish listy. Więcej o niej przeczytacie tutaj.
I always wondered how it would look like on my hair, so I added it to my wish list. Read more about it here.

I to na tyle z moich trzech wish list. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało.
And that's enough of my three wish list. I hope you enjoyed it.

Zobacz > >

DRESSLILY - MOJA WISH LISTA

Akcja BLACK FRIDAY SALES trwa w najlepsze. Także DressLily bierze w niej udział. Dlatego teraz chciałabym Wam pokazać parę rzeczy, które wybrałam właśnie z tej strony.
Action BLACK FRIDAY SALES takes the best. Also DressLily takes part in it. So now I would like to show you some of the things that I chose from this page.

Zegarki to coś, czego mogłabym mieć mnóstwo. Uwielbiam je. Najczęściej wybieram w kolorze złota. Ten spodobał mi się przede wszystkim za dość prostą tarczę. Więcej o nim przeczytacie tutaj
Watches are something I could have a lot of. I love them. I usually choose gold. I liked it primarily for a fairly simple shield. More about him here.


Jako miłośniczka hybryd musiałam zamówić jakiś zestaw. Więcej o nim przeczytacie tutaj
As a hybrid lacquer fan I had to order a set. More about him here.

Lubię mieć na ręce coś błyszczącego. Zazwyczaj bransoletki wybieram właśnie z cyrkoniami. Ta od razu mi się spodobała. Więcej o niej przeczytacie tutaj
I like to have something shiny in my hand. I usually choose bracelets with zircons. I immediately liked it. Read more about it here

Efekt kociego oka spodobał się także i mnie, dlatego nie mogłam przejść obojętnie obok takiego koloru. Więcej o nim przeczytacie tutaj.
The effect of the cat's eye also liked me, so I could not go indifferently next to such color. More about him here

.
Jak Wam się podoba ta wish lista? Skorzystacie z promocji na DressLily?
How do you like this wish list? Will you benefit from a promotion on DressLily?
Zobacz > >

ROSEGAL - MOJA WISH LISTA

Cześć dziewczyny!
Jak wiecie wciąż trwa BLACK FRIDAY SALES, dlatego i ja postanowiłam skorzystać z okazji i zamówić co, nie co. Dziś chciałabym Wam pokazać moje trzy wish listy. Pierwszą rozpocznę od Rosegal.
Hello girls!
As you know BLACK FRIDAY SALES is still on, so I decided to take the opportunity. 
I would like to show you my three wish lists. First start with Rosegal.

Haftowane jeansy marzą mi się od dłuższego czasu. Ciężko było wybrać mi te idealne. Bardzo ważne dla mnie jest, aby kolor spodni był dość ciemny, a wzór ładnie się odznaczał. Te wydają się takie być. Więcej o nich przeczytacie tutaj
Embroidered jeans have been dreaming for a long time. It was hard to choose the perfect one. It is important for me that the color of the trousers is quite dark, and the pattern is nice. These seem to be. Read more about them here.

TOREBKI CZERWONA I CZARNA
RED AND BLACK BAGS
Uwielbiam torebki. Gdy zacznę je kupować, bardzo ciężko mi potem skończyć. Czerwona i czarna wydają się być bardzo uniwersalne. Są małe, więc jak dla mnie IDEALNIE. Więcej o nich przeczytacie tutaj i tutaj.
I love handbags. When I start buying it, it's very hard for me to finish it. Red and black seem to be very versatile. They are small, so for me IDEALLY. Read more about them here and here.

Portfele to kolejna moja miłość, z której ciężko się wyleczyć. Bardzo ważne jest to, aby każdy banknot wszedł do nich bez jakichkolwiek zagnieceń, bo nienawidzę mieć pieniędzy zgiętych na pół czy na trzy. Najlepiej by było, gdybym mogła je jeszcze prasować, aby były idealnie gładkie.Więcej o nim przeczytacie tutaj.
Portfolios are another my love, which is hard to cure. It is very important that each banknote goes to them without any wrinkles, because I hate to have money bent in half or three. It would be best if I could still iron them to be perfectly smooth. More about it here.

BUTY NA ZIMĘ BEŻOWE I RÓŻOWE
SHOES FOR WINTER BEIGE AND PINK
Lubię, gdy w zimę ciepło mi w stopy. To oczywiste, ponieważ jestem zmarzlakiem. Od niedawna podobają mi się takie, które mają na górze ciepły kożuszek. Obie pary są świetne, więc trafiły do mojej wish listy. O beżowych butach przeczytacie tutaj, a o różowych tutaj.
I like when in the warmth of my feet in the winter. It's obvious because I'm cold. Recently, I like the ones that have a warm coat on top. Both couples are great, so they hit my wish list. You will read the beige shoes here, and the pink ones here.

KOLCZYKI NR 1 I NR 2
EARRINGS NO.1 AND NO.2
Wreszcie, po wielu poszukiwaniach znalazłam sklep, gdzie są idealne kolczyki. Mam nadzieję, że będą równie piękne jak na zdjęciach. Przeczytacie o nich tutaj i tutaj.
Finally, after many searches, I found a shop where there are perfect earrings. I hope they will be as beautiful as the pictures. You will read about them here and here.

Wiecej o całej promocji możecie przeczytać tutaj.
You can read more about the whole promotion here.


Spodobało Wam się coś? Może znacie jakąś z przedstawianych przeze mnie rzeczy? 
Did you like something? Do you know any of the things I'm describing?

Zobacz > >

24 listopada 2017

NAIL ART TUTORIAL, STONE NAIL A'LA MGŁA

Cześć dziewczyny!
W pierwszej części Projektu pokazywałam Wam moje mazanki a'la mgła, które tak mi się spodobały, że postanowiłam wykorzystać je ponownie, ale w innej kolorystyce.
To co widziałyście w części pierwszej to nic innego jak stone nails, ale zrobione z kolorów odpowiadających mgle, czyli z szarości, bieli i odrobiny brokatu. Pamiętacie jak był szał na ten efekt, wśród stylistek i wszystkich maniaczek paznokci? Znałam sporą grupę, która próbowała wszystko rozdmuchiwać słomką, ale nigdy nie wyglądało to tak jak powinno. Dziś zdradzę Wam tajemnicę na piękne kamienne paznokcie.
Co będzie nam potrzebne?
Trzy kolory hybryd: biały, szary i srebrny (u mnie oczywiście to Semilac), baza, top, pędzelek do żelu, cleaner i lampa UV/LED.
Hello girls! 
In the first part of the project I showed you my mazanki a'la fog, which I liked so much that I decided to use them again, but in different colors. 
What you saw in the first part is nothing but stone nails, but made from the colors corresponding to the mist, that is, gray, white and a little brocade. Remember how was the craze for this effect, among stylists and all nail maniacs? I knew a great group that tried to blow everything up with a straw, but it never looked as it should. Today I will reveal the secret to beautiful stone nails. 
What will we need? 
Three colors of hybrids: white, gray and silver (in my case Semilac), base, top, gel brush, cleaner and UV / LED lamp.

1. Na szkiełko wylewam jedną kroplę bieli, jedną kroplę szarości i odrobinę brokatu, tak jak w metodzie water marble, czyli jedna na drugą.
On the slide I pour one drop of white, one drop of gray and a little brocade, as in the method of water marble, that is one on the other.
2. Sondą, i tutaj najlepiej sprawdzi się taka z malutką kuleczką na końcu, ew. może to być szpilka, większe narzędzia nie utworzą takiego efektu, robię mazaki, znowu dokładnie tak jak w water marble, aby utworzyć satysfakcjonujący wzór.
Probe, and here it is best to check with a tiny ball at the end, if it can be a pin, bigger tools will not create such an effect, I do the mazaki, again just like the water marble to create a satisfactory pattern.

3. Pędzelkiem do żelu nabieram niewielką ilość hybrydowej mieszanki. Mocno dociskam od dołu i zbieram to co nabrało się na niego.
I get a small amount of hybrids from the gel. I push heavily from the bottom and pick up what's up on him.

4. To co zebrałam nakładam na paznokcia. Tutaj zarówno kierunek jak i ilość nakładanego produktu zależy tylko od Waszej wyobraźni. Uważajcie, aby nie nałożyć zbyt dużo, bo może się całość nie utwardzić lub powstać ogromne góry i doliny oraz całość rozleje się na skórki. Jeśli zaczniecie go poprawiać pędzelkiem bez kolorów, może zdarzyć się tak, że zepsujecie już powstały wzór.
What I've collected is for nails. Here both the direction and amount of product applied depends on your imagination. Be careful not to put too much, because it may not all harden or create huge mountains and valleys, and the whole will be spilled on the skin. If you start fixing it with a brush without color, it may happen that you've already broken the pattern.
5. Gdy uznaję, że wzór mi się podoba i nie chcę już w nim nic poprawiać, utwardzam paznokcie. Maluję topem, ponownie utwardzam i przecieram cleanerem.
When I recognize the pattern I like and I do not want to improve on it any more, I harden my nails. I paint the top, re-harden and clean with a cleaner.
Moim zdaniem całość fajnie wygląda także w macie.
Wzór ten może być także odzwierciedleniem marmurku i fajnie się spełnia w tej roli. Wykorzystując inne kolory, możecie stworzyć niesamowicie piękne kamienie. U mnie na pewno jeszcze nie raz zobaczycie coś podobnego.
Jak Wam się podobają stone nails? Dajcie znać.
Buziaki ;*
In my opinion the whole thing looks cool in the mat too. 
This pattern can also be a reflection of the marble and it performs well in this role. Using different colors, you can create amazingly beautiful stones. You will see something similar again. 
How do you like stone nails? Let me know. 
Kisses ;*
Zobacz > >

22 listopada 2017

ZAMÓWIENIE Z ZAFUL

Cześć dziewczyny!
Dziś chciałabym przedstawić Wam 2/3 mojego zamówienia z Zaful. Niestety szorty nadal nie doszły i gdzieś mi mignęła informacja, że zostały wycofane, więc czas pokaże jak firma to rozwiąże.
Hello girls!
Today I would like to present you 2/3 of my order with Zaful. Unfortunately, the shorts still did not come and I was informed that they had been withdrawn, so time will tell how the company will solve it.
W tych 2/3 zamówienia mieści się uroczy koronkowy top oraz przepiękna torebka.
In these 2/3 orders is a charming lace top and a beautiful handbag

Na stronie było napisane, że jest on w rozmiarze uniwersalnym. Nie mnie jest nieco za duży, ale szkoda byłoby go przerobić, bo jest naprawdę cudowny. Nosić go będę jako top na bokserki lub bluzki na ramiączkach latem, więc na pewno się nie zmarnuje. 
Wykonany jest z przyjemnego materiału i na żywo wygląda dokładnie tak samo jak na zdjęciach na stronie. Całą koronkę ma bardzo starannie dopracowaną. Jest też idealnym dodatkiem do zdjęć.
Bardzo dziewczęcy, a zarazem przyjemny top. Możecie go zamówić klikając tutaj
The page was written that it is in universal size. I'm not a bit too big, but it would be a shame to make it because it's really wonderful. Wear it as a top for boxers or blouses on summer straps, so you will not be wasting it.
It is made of pleasant material and live looks exactly as it is on the pictures on the site. The whole lace is very carefully polished. It's also a great addition to photos.
Very girly and pleasant top. You can order it by clicking here.

Wyczekiwałam na nią z niecierpliwością, a gdy otrzymałam już paczkę od razu otworzyłam torebke. Jest przepiękna. 
I waited impatiently for her, and when I got the package I immediately opened the bag. It's beautiful.
Wykonana z połączenia delikatnego zamszu i skóry ekologicznej. Haft jest bardzo dokładny, a na nim występują plastikowe ćwieki idealnie komponujące się z całością.
Made from a combination of delicate suede and organic leather. Embroidery is very accurate, and on it there are plastic studs perfectly matching with the whole.
Nie takie oczywiste zamknięcie chroni przed lepkimi rączkami złodziei. Najpierw trzeba odsłoni zamknięcie, a następnie je przekręcić, aby dostać się do wnętrza torebki. 
Not such obvious closure protects against sticky hands of thieves. First you have to reveal the closure and then twist it to get inside the bag.
Ma złoty łańcuszek na szczycie, którego znajduje się pasek z eko skóry, tak aby dobrze i wygodnie się ją nosiło. 
It has a gold chain on the top, which has a leather strap so that it is comfortable and comfortable to wear.
Wewnątrz jest prosta, bez urozmaiceń tylko z jedną kieszonką na zamek. Torebka jest mała, zmieścił mi się tylko portfel i telefon, ale ja takie uwielbiam, dlatego jestem zadowolona, że to właśnie ją wybrałam. 
The interior is simple, without the variants only with one zip pocket. The bag is small, I only have a wallet and a phone, but I love it, so I'm glad that I chose it.
Torebkę możecie zamówić klikając tutaj.
You can order this by clicking here.


Jak podoba Wam się moje zamówienie? Co jest lepsze wg Was, top czy torebka? 
How do you like my order? What is better in you, top or purse?Zobacz > >

COPYRIGHT © 2017 ASIULCOWA, BLOGGER. DOSTOSOWANIE ASIULCOWA. SZABLON WYKONAŁA BLONPARIA